Servis Klime i Zdravlje bi većini vozača trebalo biti najvećа preokupacija. Da neredovno čišćenje klime može da uzorkuje alergije, infekcije i neprijatne mirise u vašem vozilu i tako direktno utiče na zdravlje putnika . Nemojte dozvoliti da nemislite na svoje zdravlje i zdravlje svojih bližnjih, zakažite Servis Klime.

Neprijatne mirise uzrokuju uglavnom alge i bakterije koje se razvijaju na površini isparivača zbog česte promene njegove vlažnosti i temperature, a ovaj efekat je pojačan usled nepravilne upotrebe klima uređaja.